Bahar sezonu


Baharla ilgili bu kapsamlı ders, öğrencilerin bahar hakkında konuşmasını sağlamak için eğlenceli ve ilgi çekici, sohbete dayalı bir derstir. Tartışma sorularını, baharla ilgili deyimleri öğrenmeyi, bir YouTube videosunu izlemeyi ve ardından bazı dinleme sorularını yanıtlamayı içerir. Bazı kelime eşlemeleri yapın ve öğrencilerin konuşmayı görsel araçlar kullanarak tekrar etmelerini sağlayın, dinleme ile boşlukları doldurma alıştırması yapın ve dersi daha fazla konuşma ve tartışma ile bitirin.Kaynak : https://busyteacher.org/26666-spring-season.html

Yorum yapın