Dil Öğrenimi ve E-Öğrenim Ortamı – Eğitimde Trend – Ekstra


Mike, Voxy.com’un Eğitimden Sorumlu Başkanı Katie Nielson ile oturuyor. Katie, başka türden bir CEO olmanın nasıl bir şey olduğundan bahsediyor. Voxy’nin anadili İngilizce olmayanlara İngilizce öğretme yaklaşımı ve hem bireysel öğrenciler hem de daha büyük öğrenci grupları için zorluklar hakkında konuşuyoruz. E-öğrenmenin ilk günlerini biraz hatırlıyoruz ve çevrimiçi öğrenme için eğitim geliştirirken yapılan bazı yaygın yanlış adımları keşfediyoruz. Dil öğrenimi ve çevrimiçi eğitimde Katie hangi eğilimleri takip ediyor? Voxy’de ana dili İngilizce olmayan kişilere İngilizce öğretirken edindiği deneyimlerden öğrenilen dersler, daha geniş çevrimiçi öğrenme ve son eğitim alanına ne kadar uygulanabilir? Öğrenmek için giriş yapın.Kaynak : https://traffic.megaphone.fm/KAP7218265318.mp3

Yorum yapın