Mevsimleri Karşılaştırma


Bu sohbete dayalı ders, öğrencilerin mevsimleri karşılaştırmasını ve karşılaştırmalı ve üstünlük ifadeleri ile baharla ilgili deyimleri, özellikle de diğer mevsimlere kıyasla baharla ilgili deyimleri kullanmalarını sağlamaktır. Öğrenciler bir YouTube videosu izler, dinleme sorularını yanıtlar, bazı kelime eşleştirmeleri yapar ve görsel araçları kullanarak konuşmayı yeniden anlatır. Dinleme boşlukları doldurma alıştırması içerir ve daha fazla konuşma ve tartışma ile biter.Kaynak : https://busyteacher.org/26667-comparing-seasons.html

Yorum yapın