The Healthcare Peyzajı ve Hemşirelik Eğitimi – Eğitimde Trendler – Bölüm 151


Mike ve Dan, sağlık ve hemşirelik eğitimini ve bu alanda ortaya çıkan yenilikleri tartışmak için Kaplan Test Prep’te Hemşirelikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Susan Sanders ile bir araya geliyor. Susan, hemşirelik alanında zengin bir deneyim ve Kaplan iHuman ürünü gibi sağlık hizmeti simülasyonlarıyla yapılan son çalışmaları tartışmaya getiriyor. Hemşire eğitimciler öz bakımın önemi ve tükenmişlik/merhamet yorgunluğu gibi konuları nasıl ele alıyor? Öğrenciler simülasyonlardan gerçek hayattaki etkileşimler kadar faydalanabilir mi? Bu tür bir teknoloji bizi gelecekte nereye getirebilir? Bu ve diğer önemli soruları ele alırken bize katılın.Kaynak : https://traffic.megaphone.fm/KAP9871164614.mp3

Yorum yapın