Üstün Başarı Belgesi hangi Öğretmenlere Verilir Ödül Kimlere Verilir Oranı Şartları NelerMilli Eğitim Bakanlığı öğretmenlere 2 kez başarı belgesi gönderdi. Daha önce belge olan çok sayıda öğretmen üstün başarı belgesi almaya hak kazanma. Peki faydalı başarı elde edilebilir, ödül kimlere verilir, hazırlık ve tüm Sedat Değer’e sorulur. İşte cevapları:

Soru 1: Ödül Nedir, mevzuattaki yeri nedir?

Sedat DEGER Cevap: Öğretmenlere verilebilecek Ödül ve Ödül Belgesinin tanımı 14/7/1965 Tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Yasası 122. Maddesinde ve bu kanun uygulamalı olan Mart 2013 2666 sayılı Tebliğler Dergisinde Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönergesinin 4. Maddesinin f ve g l nde l r l e l r l e r ise 7.,10.,11.,12. ve 13. bütçede de veriyor.
Bu doğrultuda’ Ödül “Üstün verilenlere verilenlere en yüksek devlet memurunun parçasının (ek parçasının) %200’üne kadar değer ödemeyi,” Ödül Belgesi “Ödüld verilen belgeyi” tanımlamaktadır.

Soru 2: Yetkilendirme yetkisi etkinleştirirler mi?

Sedat DEGER Cevap: Millî Eğitim Bakanlığına Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönergenin “Ödül verecekler” başlıklı başlıklar.
Dipnot: Kaymakamlar, başarı ve üstün başarı konusunda yetkilendirilmiş durumdayken onaylanmada yetkilendirilmiştir. Yani il’de görevlendirilen kişiler tarafından yönlendirilen valiler tarafından verilebilmektedir.

Soru 3: Hangi Öğretmenler Ödül ( Ödül Belgesi ) alabilirler?

Sedat DEGER Cevap: 657 sayılı DMK’nın 122. Maddesindeki “Üstün başarı belgesine verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun yargıda en yüksek devlet memuru aylığının (ek dahil) % 200’üne kadar ödüle layık görülen.” Hükmü ve Millî Eğitim Personeli Başarı, Başarı Belgesi ve Ödül Verne Dair Yönergesi ve Ödül Verne Dair Yönergesi’nin “f” yetkisindeki “Üstün Başarı Belgesi verilenlere en yüksek devlet memurluğunun (ek aksesuar parçası) %200’üne kadar değer etmez, ifade” değer” kapsamında; Ödül (Ödül Belgesi) 3 defa başarı belgesi alarak Üstün Başarı belgesi alan öğretmene verilebilmektedir.

Soru 4: Üstün Başarı Belgesi Alan Her Öğretmene Ödül Kesinlikle Verilir mi?

Sedat DEGER: Üstün belge, 3 defa başarı belgesi almış her öğretmene örnek örnek alınacak (ödül belgesi) ise üstün başarı belgesi her öğretmene verilir diye bir uygulanmamalıdır. şöyle ki ;
657 sayılı DMK’nın 122. Maddesindeki “Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde Bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler için uygun olarak henüz soruda en yüksek devlet memuru aylığına (ek dahil) % 200’üne kadar alınan adaylara uygundur.” Hükmünde koyu olarak gözüktüğüm ifadelerden de görüleceği üzere, hakim olan yetki alan öğretmenlerine verilecekte amirlerin değerlendirmesine söz konusu olup,
Bu Personele, Madde Millî Eğitim Bakanlığı, Üstün Başarı Belgesi ve Başarı Ödülü Verilmesine Dair Yönergesinin 7. “Ödül, Üstün Başarı Belgesi alan personele örnek.” Hükmünde kesin olarak ifade edilmeyen “verilen” bir yetki yetkisine sahip olunan yetkilendirilemez.
Bu nedenle, eğitim öğretimde gösterilebilecek başarıda üstün başarı alan her öğretmenin yetisi bulunmaktadır.

Soru 5: Ödül alabilecek teknik özellikler?

Sedat Başarı Belgesi 3 defa başarı belgesi kazanarak başarı belgesi alan öğretmenden seçilecek öğretmenlerde hedefin 11. örneğin hedef beğenilmek için “daha ​​önce seçilmeden önce gönderilmek üzere teslim edilmemesi değerlendirilmiş olmak” ve “Almış olduğu başarı Belgesi değerlendirilmeye alınacak” cezai yıl içinde Kınama cezalarından daha ağır bir disiplin ceza almamış olmak.” olarak değil.

Soru 6: Bir okulda bir okulda var mı?

Sedat DEGER Cevap: Evet, bir ilde seçilebilecek toplam öğretmenler eğitimleri vardır. şöyle ki ;
657 sayılı DMK’nın 122. Maddesinde ile ilgili olanlarda bulunan “…Üstün başarı belgesine verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde geçerli olarak uygun yargıda en yüksek devlet memuru aylığının (ek arkada) % 200’üne kadar başarı kazanan . Bu maddeninye göre bir malî yıl içinde yapılacakların sayısı, bölgede görülen dolu kadro mevcudunun binde onundan, Müsteşarlığı, Mill Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadroları için bindeden fazla olamaz. Yıl içinde seçilen personel sayısı izleyen gün Ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.” Hükmünde koyu olarak da üzerindeki tepem hükümlerden de yararlanan kişiler, bir kadro oluşturabilecek statüleri o il’deki binde yirmisinden fazla olamaz.
Yolun yönergesinin 12. Maddesinde de “Bir malî yıl içinde verileceklerin sayısı, belki de içindeki dolu kadro mevcudunun binde yirmisini geç.” Hükmü ödül verilebilecek kişisel planlamada yasanın genel durumuyla doğru tahmin edilmiştir.
Yani bir ilde ödül alan sayıları için her yıl binde olması gerekenleri vardır.
Ayrıca ödül verilebilecek insan sayısı, taşra için bazında, merkez teşkilatı için belirlinda için bazında duyurulur.

Soru 7: Öğretmenlere ödülnde Binde Yirmi kontenjan hesabı il bazında yoksa ilçede mı yapmanız gerekir?

Sedat DEGER Cevap: Konuyla Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün verdiği görüşe binaen Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün verdiği görüşe binaen tarafından verilen 25.07.2018 tarihli yazısında dersinin 13. Maddesine seçim bulunarak “…kadro mevcudunun binde yirmisi…” ibaresinden, ilinize gösterilen kontenjanın içinde bulunan yıllarda bulunan haklardan yararlanabileceklerin üzerinde, ilinize kontenjanın üzerinde olması durumundaki durumda olan seçimlerinin hedeflenen ve gelecekte, Aksi ilim değerlendirmelerinde kontenjanın dolum merkezindeki ve ilçelerdeki görünümün görünümünde sona erme durumundaki durumda olan kişilerdeki durumlarda özelliğine göre (örneğin; kontenjanın ait olduğu ülke içinde iliniz olan kontenjanın altında bulunan hak almaya hak kazanabilecek durumda olması, kontenjan sayısı 2 olan ilçede alınabilecek 5 olması, kontenjan sayısı 10 olan bir ülkede yapılacak 10 olması gereken hak kazanacak 3 halin olacak) Ayrıca, öğrenciler tarafından seçilecek olan sayısı 2 olarak seçileceğinden seçilecek olan haktan yararlanılmayacaktır.

Soru 8: öğrencilerde yirmi kontenjanı değişecek durumda mı olacak?

Sedat DEGER Cevap: Yönergenin 13. Maddesi bir malî yıl içerisinde Üstün Başarı Belgesi sahildeki personel sayısı, denizdeki dolu kadrosu binde yirmisini durumundailçe, il ve merkez değerlendirme komisyonları, adaylarla ilgili olarak yapmış olduklarım değerlendirmeler listelerini belirler.

Kaynak : https://www.egitimsitesi.net/ustun-basari-belgesi-hangi-ogretmenlere-verilir-odul-kimlere-verilir-orani-sartlari-neler/3727/

Yorum yapın