Zaman Edatları (Tümü)


Bu dilbilgisi kılavuzu, zamanın en yaygın edatlarına genel bir bakıştır (after, ago, at, Before, from, from, from, in, on, over, past, Before, Before, right, while, vb. Tablo edatları içerir. , açıklama (bunları doğru şekilde kullanma) ve cümle örnekleri.Kaynak : https://busyteacher.org/26677-prepositions-of-time-all.html

Yorum yapın